Kadra

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu, a także specjalności pozwalające na pracę z dziećmi niepełnosprawnymi (studia: pedagogika wczesnej edukacji i oligofrenopedagogiki) i doświadczenie w zawodzie. Są ambitni, kreatywni i pełni zapału do pracy. Korzystają także z dodatkowych kursów pogłębiających ich wiedzę i umiejętności pedagogiczne.
Czuwa nad nimi pani mgr Iwona Szewczyk, zastępca dyrektora ds. pedagogicznych, wieloletnia nauczycielka w olsztyńskich przedszkolach oraz pani mgr Małgorzata Kozłowska nadzorująca pracę grupy integracyjnej. Atutem ich obu jest energia, wiedza zdobyta podczas wielu kursów pedagogicznych i przez lata pracy z najmłodszymi oraz znajomość różnorodnych metod pracy z najmłodszymi (m. in. Dobrego Startu, Porannego Kręgu, Domana, Feuersteina, Rocławskiego, Kepharta oraz wiele innych).

GRUPA KRASNALE:
Pamela Ałaj – absolwentka wczesnej edukacji i oligofrenopedagogiki,
Malwina Nikołajuk – absolwentka wczesnej edukacji,
Martyna Kierul – absolwentka wczesnej edukacji i oligofrenopedagogiki,
Sylwia Litwińska-Kot – pomoc przedszkolna,
Justyna Kryk – asystent nauczyciela.

GRUPA URWISY:
Małgorzata Kozłowska – absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i oligofrenopedagog – nauczyciel grupy, doradca metodyczny,
Katarzyna Kijuc – absolwentka wczesnej edukacji,
Karolina Michalec –absolwentka wczesnej edukacji, oligofrenopedagog i
terapeuta SI
Ewa Kobus – pomoc nauczycielek.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

Luiza Rogalewska_Misztel (absolwentka edukacji artystycznej) – rytmika, muzykoterapia
Katarzyna Wawrzynkowska (neuro- i surdologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka pedagogiki specjalnej) – terapia neurologopedyczna
Anna Glińska (logopeda) – terapia logopedyczna
Agnieszka Kuczys (pedagog terapeuta, oligofreno- i surdopedagog) – rewalidacja, terapia MNRI, terapia ręki
Monika Kudosz (lektor j. angielskiego) – j. angielski
Karolina Michalec – terapia Integracji Sensorycznej, terapia MNRI, terapia ręki
Magdalena Sobala (psycholog) – terapia psychologiczna

Martyna Kierul – RR W. Sherborne, logorytmika, terapia taktylna
Emilia Kowalewicz-Rusiecka – terapia IAS Johansena, terapia SI
Kamila Woś-Michalska – rehabilitacja, terapia SI

Nasze przedszkole zostało objęte bezpłatną pomocą psychologiczno-
pedagogiczną przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1,
mającej siedzibę przy ul. Turowskiego 3 w Olsztynie.