Agnieszka Kuczys

Ukończone szkolenia MNRI:


Terapia neurotaktylna
Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I i II
Archetypy Rozwoju Ruchowego
Integracja odruchów ustno-twarzowych cz. I i II
Neurostrukturalna Integracja Odruchów
Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
Integracja odruchów narodzin i po-narodzinach. Optymalizacja wrodzonego rozwoju
Maximizing brain potentials in the classroom with MNRI
MNRI Intensive Professional Educational Training I – Neurotactile Integration
MNRI Intensive Professional Educational Training II – Archetype Movement Integration