W roku przedszkolnym 2019/2020 w przedszkolu Bratek działają dwie grupy integracyjne:

Grupa KRASNALE to grupa integracyjna, którą opiekują się pięć wspaniałych pań: trzy nauczycielki: Pamela Ałaj – absolwentka wczesnej edukacji i oligofrenopedagogiki, Malwina Nikołajuk – absolwentka wczesnej edukacji, Martyna Kierul – absolwentka wczesnej edukacji i oligofrenopedagogiki, Sylwia Litwińska-Kot – pomoc przedszkolna oraz Justyna Kryk – asystent nauczyciela. Funkcję nadzoru pedagogicznego sprawuje p. Iwona Szewczyk związana z naszym przedszkolem od początku jego działalności.

Grupa URWISY to grupa integracyjna realizująca program rocznego przygotowania przedszkolnego. Opiekują się nią cztery fantastyczne panie: dwie nauczycielki grupy: Małgorzata Kozłowska – absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i oligofrenopedagog pełniąca też funkcję doradcy metodycznego, Katarzyna Kijuc – absolwentka wczesnej edukacji, Karolina Michalec – absolwentka wczesnej edukacji, oligofrenopedagog i terapeuta SI oraz Ewa Kobus – pomoc nauczycielek.

ple_3