Martyna Kierul

Ukończone szkolenia MNRI:


Terapia neurotaktylna
Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I i II
Archetypy Rozwoju Ruchowego