Zapisy

Drodzy Rodzice!

Jak się zapisać do „Bratka”?

Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń (wypełniona i dostarczona do Przedszkola karta zgłoszenia dziecka) i po opłaceniu “wpisowego” w wysokości 250zł – przeznaczanego na wyprawkę plastyczną, podręczniki i karty pracy.

Czesne za przedszkole jest stałe i wynosi 380zł miesięcznie. Kwota ta obejmuje opiekę, zabawę oraz koszt zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnych z aktualną podstawą programową oraz zajęć ponadprogramowych: język angielski, rytmika, logorytmika, zajęcia ruchowe, warsztaty metodą RR W. Sherborne, zajęcia plastyczne, zajęcia ogólnorozwojowe, gimnastyka korekcyjna, opieka logopedyczna.

Dzieciom objętym kształceniem specjalnym zapewniamy dodatkowo bezpłatne zajęcia z odpowiednimi do potrzeb specjalistami w ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (psycholog, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta SI, muzykoterapeuta) oraz zajęcia w Sali doświadczania Świata i terapię Integracji Sensorycznej.

Do czesnego doliczamy 10 zł stawki żywieniowej za dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Można także – po uiszczeniu dodatkowej opłaty – zapisać u nas dziecko na  warsztaty teatralne (15zł/mies) i taniec (15zł/mies.).

UWAGA!

Dla dzieci, które przebywają z nami mniej niż 5 godzin dziennie, obniżyliśmy czesne do 200zł miesięcznie, a koszt posiłków zmniejszyliśmy do 5zł za dzień.

Kartę zgloszeniową można pobrać TUTAJ