Zajęcia Terapeutyczne

Szanowni Państwo!
Oprócz zajęć dostępnych dla naszych Przedszkolaków, oferujemy także terapeutyczne zajęcia prywatne i zajęcia realizowane w ramach programów wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzą je specjaliści przy wykorzystaniu atestowanego sprzętu terapeutycznego i rehabilitacyjnego oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Zawsze są one poprzedzone wywiadem z Rodzicem i spotkaniem diagnostycznym, a dzięki temu dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Czekają na Państwa:

Magdalena Bajgus, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Emilia Kowalewicz-Rusiecka, oligofrenopedagog, terapeuta SI, terapeuta IAS Johansena

Agnieszka Kuczys, oligofreno- i surdopedagog, konsultant neurokinezjologii do integracji i przewzorowania odruchów, terapeuta ręki

Karolina Michalec, oligofrenopedagog, terapeuta SI, konsultant neurokinezjologii do integracji i przewzorowania odruchów, terapeuta ręki

Katarzyna Wawrzynkowska, pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta SI

Kamila Woś-Michalska, pedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath, terapeuta Integracji Sensorycznej

Elżbieta Kasprowicz, tyflopedagog, terapeuta widzenia, terapeuta ręki, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny.

ple_1